Omgaan met dissociatieve problematiek; in het bijzonder het gebruik van hypnotische technieken

 

Algemene informatie over de opleiding

Traumatisering leidt tot een dissociatie of opdeling van de persoonlijkheid, die vaak een blijvend karakter aanneemt. Dissociatie van de persoonlijkheid komt tot uiting in het naast elkaar bestaan en/of elkaar afwisselen van een of meer dissociatieve delen van de persoonlijkheid die de taken van het dagelijkse leven vervullen en een of meer dissociatieve delen van de persoonlijkheid die”verkeren in traumatijd”: gefixeerd in traumatische herinneringen en gericht op gevaar. Naarmate de traumatisering overweldigender is, zich vaker voordoet en vroeger begint, zal de dissociatie van de persoonlijkheid complexer van aard zijn. Zo is PTSS op te vatten als de meest eenvoudige dissociatieve stoornis en de dissociatieve identiteitsstoornis (DIS) als de meest complexe. Deze cursus richt zich op de meer complexe dissociatieve stoornissen (in het bijzonder DSNAO-subtype 1 en DIS). Naast aandacht voor de theorie en diagnostiek met betrekking tot deze stoornissen, ligt het accent op de fasegerichte behandeling, die onder meer omschreven kan worden in termen van het systematisch overwinnen van een aantal fobieën die de dissociatie van de persoonlijkheid in stand houden.

De onderscheiden behandelfasen zijn:

(1) stabilisatie, symptoomreductie en vaardigheidstraining;

(2) behandeling van traumatische herinneringen; en

(3) (re)integratie van de persoonlijkheid en rehabilitatie.

In deze cursus wordt extra aandacht besteed aan hypnotische technieken die hierbij van pas komen. Didactische middelen: theorie-besprekingen; video-presentaties; demonstraties via rollenspelen; oefenen in subgroepen.

 

Leerdoelen:

•    Inzicht in het dissociatieve karakter van trauma-gerelateerde stoornissen
•    Inzicht in de theorie van structurele dissociatie
•    Het diagnostisch vaststellen van complexe dissociatieve stoornissen
•    Het kunnen hanteren van fasengerichte behandeling bij complexe dissociatieve stoornissen
•    Specifieke hypnotherapeutische interventies kunnen toepassen bij de onderscheiden behandelfasen

 

Voorwaarden voor deelname

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de Basis- en Vervolgopleiding (voorheen A en B opleiding) hebben voltooid.

 

Opleiders

Prof.dr. Onno van der Hart

Dr. Suzette Boon

 

Duur van de opleiding

De opleiding beslaat 5 opleidingsdagen.

Dag 1
Theoretische inleiding op trauma-gerelateerde dissociatie en de dissociatieve stoornissen;
Overzicht over fasegerichte behandeling voor complexe dissociatieve stoornissen.

Dag 2
Diagnostiek van de dissociatieve stoornissen.

Dag 3
Fase 1 behandeling, in het bijzonder het gebruik van hypnotische technieken.

Dag 4
Fase 2 en 3 behandeling, in het bijzonder het gebruik van hypnotische technieken.

Dag 5
Inbreng en bespreking van casuistiek, focus op probleem oplossen, aanvullende oefeningen, teneinde het geleerde te verbreden en te verdiepen.

 

Groepsgrootte en samenstelling

De groepsgrootte is 8 tot 16 personen.

 

Accreditatie

Voor deze opleiding is accreditatie verleend door:
NIP (ELP): 25 punten behandeling, 10 punten diagnostiek

Voor deze opleiding wordt accreditatie aangevraagd bij:
Psychiaters (NVvP)
Klinisch Psychologen (FGZP)

 

Kosten

De kosten van deze opleiding bedragen 1.295,00. Dit bedrag is inclusief het lesmateriaal, waaronder het boek 'Omgaan met traumagerelateerde dissociatie'.

 

Locatie

NBC te Nieuwegein

 

Data van de opleiding

De data van de opleiding staan vermeld in de agenda elders op deze website.
De tijden van deze dagen zijn van 09.30 uur tot 17.30 uur.

 

 

Klik hier voor de inschrijf- en annuleringsvoorwaarden.